2018. áprilisi ülés

 A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete 2018. április 11-én tartotta meg havi ülését. A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

 
1. Zárszámadás - Költségvetés. A Képviselő-testület áttekintette a 2017. év pénzügyi
zárszámadását, és elfogadta a 2018. évi költségvetést. Örömmel jelezzük, hogy két (Emmi) pályázaton nyertünk: A Plébánia épület pince felújítására 4,8, a plébánia épület
mellett kialakítandó közösségi tér tetőszerkezetére 2,8 millió Ft-ot. 
 
2. Úrnapi körmenet. A Liturgikus Munkacsoport megtervezi az Úrnapi körmenet
liturgikus rendjét. A négy sátor berendezését helyi közösségek vállalták.
 
3. Scola találkozó. Május 5-én kerül sor – a Közösségi Házban a hagyományos Scola
találkozóra. A fő szervező Szabó Ágnes munkáját és a találkozó lebonyolítását
önkéntesek segítik.
 
4. Elsőáldozás. A Czuczor Gergely Tagiskolában május 12-én, a Ritsmann Pál Német
Nemzetiségi Iskolában május 13-án lesz elsőáldozás. Emiatt május 13-án elmarad a
11.15 órakor szokásos Gyermekmise.
 
5. Hittantábor. 2018. június 18-22 között alsó tagozatos gyermekek részére Hittantábor
szerveződik.
 
6. Májusi litániák. A szombat esti szentmisék előtt 17.45-kor, a keddi esti szentmisék
után, kb. 18.30-kor lesznek május hónapban litániák a Szűzanya tiszteletére.
 
7. Temető-Ravatalozó tervei. Biatorbágy Város Önkormányzata tervpályázatot
hirdetett az Egyházközség területén levő temető-ravatalozó építészeti kialakítására. A
Képviselő-testület véleményezte a három tervet, megfogalmazta javaslatait. Mivel a
temető köztemető funkciókat is ellát, javasolja, hogy az Önkormányzat tartson
tervismertetést és lakossági fórumot a tervekkel kapcsolatban.
 
8. Temető fenntartási hozzájárulás. A Képviselő-testület munkálatonként 10.000.- Ft-
ban határozta meg azt az összeget, melyet a temetőben végzett nagyobb
munkálatokért (pl. sírkő állítás) a vállalkozónak fizetnie kell. Kidolgozza az ezzel
kapcsolatos eljárásrendet.

Miserend

 

Szombat: 18.00
Vasárnap:  8.45 

 

Gyerekmise:
Vasárnap 11.15


 
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Kurír
Katolikus Rádió
Mária Rádió
Vatikáni Rádió
Szentírás
Napi Evangélium