2018 január

 2018. januári ülés összefoglalója

 

 

A megbeszélésen az alábbi témaköröket tárgyalták meg:

Honlap A képviselőtestület nagyon fontosnak tartja a közösség tagjaival,

érdeklődőkkel való folyamatos kapcsolattartást, melynek egyik fontos

eszköze a honlap. A jelenlegi honlap technikailag is megújításra szorul, ezzel

kapcsolatban közösségünkhöz tartozó szakember segítségét kértük. Tartalmi

szempontból frissíteni kell az állandó adatokat, és folyamatosan fel kell

tölteni az egyházközség liturgikus és közösségi alkalmaira szóló

tájékoztatókat, a lezajlott eseményekről történő képekkel illusztrált

beszámolókat. Az információk gyors megosztásához szóba került (zárt)

facebook csoport létrehozása is.

A plébánia épület felújítása Folytatódik a plébánia épület felújítása. A vendégszoba és a hittanterem födém elkészült, a képviselőtestület megszavazta, hogy a belső helyiségek (nagyterem, hittanterem, vendégszoba) jó minőségű szalagparketta burkolatot kapjanak. Az eredeti felújítási költségvetésben nem szereplő tételek anyagi fedezete biztosított.

Liturgikus naptár A liturgikus bizottság elkészíti az egyházközség

liturgikus eseményeinek tervezetét, mely a későbbiekben a honlapra is

felkerül.

Felhívás alapítványi pályázatra Az Egyházközség Ohmüllner Márton

Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet az alapítvány céljainak megfelelő

tevékenységek (pl. hittantábor, karitász tevékenység) anyagi

finanszírozására.

Orgona javítás Folytatjuk a templomi orgona jobb működését biztosító

javításokat.

 

Főoltár restaurálás A főoltár restaurálás következő szakaszának költsége

kb. 10 millió Ft. Pályázatot tervezünk beadni az NKA-hoz és az

önkormányzathoz is.

Szentély dobogó elbontása –új szentélytér kialakítása A szentélyben a régi emelvény faszerkezete gombás, a szerkezet statikailag instabillá vált. A restaurátor és a műemlékfelügyelet egyértelmű véleménye alapján feltétlen szükség van annak elbontására, és új szentélytér kialakítására.

A képviselőtestületi munkacsoportok áttekintése.

 

Miserend

 

Szombat: 18.00
Vasárnap:  8.45 

 

Gyerekmise:
Vasárnap 11.15


 
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Kurír
Katolikus Rádió
Mária Rádió
Vatikáni Rádió
Szentírás
Napi Evangélium