Ohmüllner Márton Alapítvány

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség 9 évvel ezelőtt döntött  az Ohmüllner Mártonról elnevezett alapítvány létrehozásáról, melyet a Pest megyei Bíróság 2005. februárjában nyilvántartásba vett.


Az induláskor az alábbi célokat tűztük magunk elé:

- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Hittanos gyerekek nyári táboroztatásának megszervezése
- A kulturális örökség megóvása
- Különös figyelmet kívánunk fordítani a németnyelvű nemzetiségi hitéleti hagyományok ápolására, visszanyúlva közösségi életünk gyökereihez. 
- Műemlékvédelem 
- Szeretnénk az Alapítványunk számára felajánlott összegekből templomunk felújítását támogatni, hogy építésének 300 éves évfordulóját 2013-ban méltóképpen ünnepelhessük.
- Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.

 
Az évek során a fenti célok közül a legnagyobb hangsúlyt a templomfelújításra szánt pénzösszegek összegyűjtésére fektettük, de a napközis táborok (hittantábor, szkólatábor) valamint zarándokutak támogatása is a prioritások közé tartozott.
 
Az alapítvány nevének kiválasztásánál azért esett Ohmüllner Márton atyára a választás, mert hitvalló, példaértékű életet élő ember volt, aki városunk (akkor még falunk) szülötte. Egyénisége, az emberekre gyakorolt hatása legendás volt. Fiatal korától lelkesen részt vett a helyi közösség életében. A háború és a fogság érlelte férfivá és ekkor kapta meg papi hivatását is. Bár papként Biatorbágyon nem volt hivatala, csupán vendégeskedett, minden jelenléte nagy esemény volt a faluban. Vasárnapi prédikációja nagy lelki élményt jelentett a falu egész lakosságának.
 
Az alapítvány kuratóriumának összetétele többször változott.  Az első öt kurátor:
Elnök: Mezey Gabriella
További tagok: Ritsmann Pálné, Kacsóh András, Sarkadi József, Bálinger Ferenc.
 
2009-től Mezey Gabriella önkormányzati feladatai miatt lemondott elnöki posztjáról és kuratóriumi tagságáról. Az elnöki feladatokat Bálinger Ferenc vette át, tagként pedig Gáspárné Szőcs Juditot választottuk a kurátorok közé. A későbbiek során előbb Sarkadi József, majd Ritsmann Pálné is lemondott tagságáról. Helyükre Horváth Árpád és Nagyné Dömötör Valéria került.
 
2017-ben a kuratórium lemondott, az új elnök Buzásy György lett, a régi tagok közül Nagyné Dömötör Valéria és Gáspárné Szőcs Judit vállalta a tagságot, mellettük Bárd Boglárka és Bartók Béla lett kurátor.
 
Ugyanekkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően megújult az alapítvány közhasznú tevékenységi köre is. Jelenleg az alábbi feladatokat támogathatjuk:
 
·        A TORBÁGY Római Katolikus Plébániához tartozó épületek felújítása, karbantartása és működtetése.
·        A hitéletet fenntartó, fejlesztő és azt terjesztő eszközök létesítése, beszerzése működtetése.
·        A torbágyi német vallási közösség hagyományainak, történetének kutatása, az így feltárt értékek közzététele és terjesztése.
·        A rászoruló idősek, nagycsaládosok és szegény sorsúak lelki, szellemi és anyagi támogatása, csoportosan vagy egyénileg, folyamatosan vagy meghatározott ideig, illetőleg egyszeri alkalommal. Az ehhez szükséges eszközök beszerzése.
·        Tehetséges fiatalok - kiemelten a papi, ill. szerzetesi pályára készülők - tanulmányainak, lelki fejlődésének támogatása folyamatosan vagy meghatározott ideig, illetőleg egyszeri alkalommal. Az ehhez szükséges eszközök beszerzése.          
                                                                                                        
Kérjük mindazokat, akik szívükön viselik templomunk felújításának ügyét, alapítványunknak nyújtott pénzbeli adományokkal támogassák törekvéseinket.   
 
A K&H Banknál vezetett számlaszámunk:
10403208-50526776-90661004
 
Kérjük támogassa alapítványunk céljait adója 1%-ának felajánlásával. Az alapítvány adószáma:
 
18708394 1 13
 
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma a másik 1% felajánlásához:
 
0011
 
Köszönjük!
 

Miserend

 

Szombat: 18.00
Vasárnap:  8.45 

 

Gyerekmise:
Vasárnap 11.15


 
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Kurír
Katolikus Rádió
Mária Rádió
Vatikáni Rádió
Szentírás
Napi Evangélium