Pályázati kiírás

 
Az Ohmüllner Márton Alapítvány pályázatot hirdet a
2018. évre
az Alapítvány célkitűzési körébe eső tevékenységek támogatására
 
A pályázat célja, hogy az Ohmüllner Márton Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) célkitűzésének megfelelően a TORBÁGY Római Katolikus Plébánia szolgálatában erőforrást nyújthasson a keresztény közösségi élet fejlődése, folyamatos megújulása és hagyományainak számára, de elsősorban az alábbi célok megvalósítására:
 
·         A TORBÁGY Római Katolikus Plébánia fenntartására, épületeinek fejlesztésére
·         A torbágyi német vallási közösség hagyományai kutatására és ápolására
·         Ohmüllner Márton emlékének ápolására, tehetséges helybéli fiatalok támogatására
·         A rászorulók testi, lelki és szellemi támogatására
·         A hitéletet fenntartó, fejlesztő és azt terjesztő programok támogatására
·         Tehetséges fiatalok tanulmányainak, lelki fejlődésének támogatására
Pályázat benyújtására jogosult minden 18. életévét betöltött személy, aki olyan cél megvalósítását tűzte ki, mely cél egybeesik az Alapítvány célkitűzésével.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
·         a pályázó személyes adatait (név, levelezési cím, telefonos vagy e-mailbeli elérhetőség)
·         az igényelt támogatandó cél megnevezését és részletes leírását
·         az igényelt támogatás elvárt és a minimálisan felhasználható összegét (az alapítvány a támogatási keretösszeget az elfogadott pályázatok között a megpályázott összegek arányában osztja el, ezért kérjük megadni, mi az a minimális támpgatási összeg, amivel a cél még megvalósítható, résztámogatás lehetságes)
·         az igényelt összeg folyósításának ütemezési tervét
 
A pályázaton elnyert összeg célirányos felhasználását a pályázó köteles pénzügyi bizonylatokkal (számla, nyugta) igazolni. Amennyiben legkésőbb a támogatás kifizetésétől számított 3 hónapon belül ezt nem teszi meg, az Alapítvány jogosult a még nem folyósított elnyert összeget visszatartani és a pályázót a további pályázati lehetőségekből kizárni.
 
A pályázó vállalja, hogy az elnyert támogatásról szöveges beszámolót készít, melyet fényképekkel együtt az Alapítvány rendelkezésére bocsát, valamint vállalja, hogy az Alapítvány felkérésére ezt a beszámolót a Plébánia közössége számára egy prezentáció keretében ismerteti.
 
A pályázatok beérkezési határideje 2018. január 15.
 
A pályázatok benyújthatók elektronikusan a buzasy.gyorgy@gmail.com elektronikus levelezési címre küldött levélben vagy postai úton az Alapítvány címére (Ohmüllner Márton Alapítvány 2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. u. 8). Az Alapítvány a pályázatok befogadásáról értesítést küld. Amennyiben a beküldést követően ilyen értesítést nem kap, kérem jelezze az Alapítvány bármely fenti elérhetőségén.
 
A pályázatok elbírálásának határideje 2018. február 15.
 
Az alapítvány vállalja, hogy az elbírást követően erről a pályázókat elektronikus levélben vagy postai úton értesíti 2018. február 28-ig.
 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 25.
 
                                                                            Buzásy György
                                                                          kuratóriumi elnök
 

Miserend

 

Szombat: 18.00
Vasárnap:  8.45 

 

Gyerekmise:
Vasárnap 11.15


 
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Kurír
Katolikus Rádió
Mária Rádió
Vatikáni Rádió
Szentírás
Napi Evangélium