Szkóla találkozó Torbágyon

 Torbágyon második alkalommal került megrendezésre 2016. április 16-án a szkólák és énekes iskolák találkozója.                                                                                                                                                                A köszöntés, beéneklés után minden szkóla, énekes iskola bemutatkozott énekével.                          Felcsendültek többek között Introitus, Alleluja énekek, hallhattuk az énekes Úrangyalát, Krisztus virágunk kétszólamú kanciót, a Nagycsütörtöki őskeresztény Ubi caritas et amor éneket, a Protestans Graduálból antifónát valamint Vivaldi Gloria oratóriumának 1.tételét. 

Idén a gödöllői, máriabesnyői szkólán kívül érkeztek gyerekek a Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János énekes iskolából és a Budapesti Énekes Iskolából is.                                                                   A bemutatkozó énekléseket a helyi Czuczor Gergely tagiskola énekes 1. és 2. osztálya kezdte és a Torbágyi Szűz Mária Szent Neve Szkóla zárta.

A szkólák a miséken a liturgiát szolgálják énekükkel. 

Az énekes iskolás képzés pedig az éneklés örömének a megismertetésén túl, alapvető tevékenységének a liturgikus zenés szolgálatot tartja.                                                                                                                                                                           A  tanulók a liturgikus zenés szolgálatokon - az iskolamiséken, zsolozsmákon, templomi zenés áhítaton való közreműködés során, a szentírási szövegeken alapuló gregorián tételek, népénekek, klasszikus zeneművek éneklésével - tanulják meg, nőnek bele az énekes szolgálatokba.  

Lehetőség nyílt mindenkinek megtapasztalni, megérezni az együtténeklés örömét!                                                      A Szentírásban is olvashatjuk Szent Pál apostol levelében, hogy „Teljetek el lélekkel egymás közt zsoltárt, himnuszt és szent éneket énekelve.”                                                                                             Ezen gondolatok reményében került sor a húsvéti vesperás , majd a szentmisén való közös éneklésre. A program zárásaként a Közösségi Házban - a szülők jóvoltából- finom vacsora és vidám moldvai táncház várt a résztvevőkre.

A gyerekek az értékes zeneművek megtanulásával és azok gyakorlatban való alkalmazásával egyrészt közösségi élményekben részesülnek, másrészt  érzelemviláguk színesebbé válik, gazdagodik.                                          Ezek az alkalmak egyben lehetőséget teremtenek az ismeretségek kötésére, barátságok kialakítására, tapasztalatok cseréjére.                                                                                                                                                Reméljük jövőre ismét találkozunk velük!                                         

Miserend

 

Szombat: 18.00
Vasárnap:  8.45 

 

Gyerekmise:
Vasárnap 11.15


 
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Kurír
Katolikus Rádió
Mária Rádió
Vatikáni Rádió
Szentírás
Napi Evangélium