Tájékoztató a temetői ügyintézéssel kapcsolatban

 Tisztelt Gyászoló Hozzátartozó!

 
A Torbágy Római Katolikus Plébánia nevében fogadja őszinte részvétünket szeretett
Hozzátartozója elhunyta miatt. Az alábbi rövid tájékoztatóval temetési ügyintézését
szeretnénk Önnek megkönnyíteni. Feltétlenül javasoljuk, hogy a temetéssel kapcsolatos
ügyintézést – a szükséges igazolások miatt – a Plébánia irodában kezdjék meg.
A temetési ügyintézéshez kérjük hozzá magával:
• a halotti anyakönyvi kivonatot,
• a halottvizsgálati lapot,
• a meglévő sírhely esetében az előző sírhelymegváltásról szóló számlát/igazolást
Tájékoztatjuk, hogy a torbágyi Római Katolikus Temető a Plébánia tulajdonában van, de a temető és a ravatalozó üzemeltetését – köztemető lévén – Biatorbágy Város Önkormányzata látja el. A ravatalozó épülete (halottasház hűtővel, ravatalozó helyiség) Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában van. A ravatalozó használatáért (a halott tárolása a hűtőkamrában, ravatalozó nyitás/zárás) az Önkormányzat díjat szed.
A halott szállítás, koporsóba elhelyezés, sírásás, ravatalozás, a ravatalozó díszítése, stb.
feladatait a Hozzátartozók által megbízott temetkezési vállalkozók intézik, és a
tevékenységük és árjegyzékük alapján számláznak a Hozzátartozóknak. A Torbágy Római Katolikus Plébániának nincs rálátása a temetkezési vállalkozók által végzett tevékenységekre, számlázásokra.
A temetéssel kapcsolatosan a Plébánia Hivatalban a sírhely megváltási díj megfizetését
kérjük.
A temetői ügyintézés során az ügyintéző Munkatárs a törvényi előírásoknak megfelelően
felveszi a Nyilvántartó könyvbe a szükséges adatokat. Meghatározzák, kijelölik a sírhelyet. A hozzátartozó befizeti a sírhely megváltás összegét, melyről számlát kap. Ezt követően a megkapja a Befogadó Nyilatkozatot, valamint a Nyilvántartó könyv adott lapjának másolatát.
Ezen okmányok bizonyítják, hogy rendben van a halott befogadása a temetőbe, és rendezve van a sírhely vásárlása. Az okmányokkal jelentkezhet a temetkezési vállalkozónál, akinél megrendelni kívánja a temetést.
A sírhely kiválasztásánál a fontosabb szabályok a következők:
Meglevő családi sírhelyre urnás temetés lehetséges, a sírhely megváltásának ténye a temetői nyilvántartásból általában egyértelműen igazolható. Megváltott sírhelyre koporsós temetés is lehetséges, ha oda még nem temettek senkit. Ha a sírhelyre korábban temetkeztek, a törvényi előírások szerint „rátemetés” akkor lehetséges, ha az utolsó koporsós temetés óta legalább 25 év telt el. Meglevő családi sírhelyek esetében a megváltási díj csak kiegészítése a már rendezett/kifizetett sírhely megváltásnak.
 
Minden egyéb esetben új sírhelyet kell megváltani. Koporsós temetés esetén minimum 25,
urnás temetés esetén minimum 10 évre. A megváltási díjakat az alábbiakban foglaltuk össze:
 
Sírhely megváltás díjai:
 
Egyes sírhely: 60.000.-Ft/25 év, 30.000.-Ft/10 év
Kettes sírhely: 120.000.-Ft/25 év, 60.000.-Ft/ 10 év,
Urna sírhely 45.000.-Ft/25 év, 25.000.-Ft/10 év.
 
Egyházközségi tagok részére (akik rendszeresen fizetnek egyház fenntartási hozzájárulást):
Egyes sírhely: 33.000.-Ft/25 év, 15.000.-Ft/10 év
Kettes sírhely: 66.000.-Ft/25 év, 30.000.-Ft/ 10 év
Urna sírhely: 24.000.-Ft/ 25 év, 10.000.-Ft/10 év
Temetéshez használható helyek mérete (ez törvényi előírás)
 
Egyes sírhely: 200 cm hosszú 100 cm széles
Kettes sírhely: 200 cm hosszú 190 cm széles
Urna sírhely: 100 cm hosszú 70 cm széles
Sírgödör mélysége koporsónál 200 cm, urnánál 50 cm.
 
Ravatalozó használat
 
A plébánia irodában kapott csekken tudja befizetni azt az összeget, melyet Biatorbágy Város Önkormányzata kér a ravatalozó használatáért. Az összeg tartalmazza a halott
elhelyezésének díját a hűtőkamrában, valamint a ravatalozó helyiség igénybe vétele díját a
temetésnél.
 
Az egyházi szertartás díja
 
Az egyházi szertartás díját a szertartást végző felekezet számára a szertartás
megrendelésekor a megrendelés helyén kell az illetékes felekezet díjszabása szerint
megfizetni.
Felhívjuk szíves figyelmét a következőkre:
A kegyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozó számlázhatja a ravatalozással kapcsolatos
költségeit, (virág díszítés, gyertyák, ravatalozó berendezése, takarítása stb.) de ez nem
azonos az Önkormányzatnak csekken fizetendő ravatalozó használati díjjal. Temető
fenntartási hozzájárulást temetés esetén a vállalkozó nem számlázhat.
Mivel a kegyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozó tevékenységére nincs rálátásunk, kérdés,
számlázási problémák esetén kérjük, a temetkezési vállalkozóval vegyék fel a kapcsolatot.
 
 
Lejárt sírhely meghosszabítása
 
A lejárt sírhelyek listáját – a vonatkozó temetői rendelkezések értelmében - a temetőben, és a templomi hirdető táblákra kifüggesztjük. A lejárt sírhelyet lehet 10 évre, vagy 25 évre
hosszabítani. A temetői törvény előírása szerint a lejárt sírhelyek azonnal felszámolhatók. Az Egyházközség képviselő-testületének döntése azonban 2 év türelmi időt ad a sírhely meghosszabításásra. Ezt követően viszont a sírhelyet felszámoljuk, a sírkövet elszállíttatjuk.
Ha a hozzátartozók nem kívánják a sírhelyet meghosszabbítani, lemondó nyilatkozatot
tehetnek a plébánián. Egyben a sírkőről is rendelkezni kell. Ha a sírkőről nem mond le a
hozzátartozó, akkor annak lebontásáról és elszállításáról gondoskodnia kell.
 
Sírkő felállítás
 
Sírkövet csak megváltott sírhelyre lehet állítani, melyről a plébánián adunk igazolást. A
sírköves csak az igazolás birtokában kezdheti meg a sírkő felállítását. Csak a sír méretének megfelelő nagyságú sírkövet lehet felállítani. A hatóságilag meghatározott méretek:
Egyes sírhely: 200 cm hosszú 100 cm széles
Kettes sírhely: 200 cm hosszú 190 cm széles
Urna sírhely: 100 cm hosszú 70 cm széles
 
Temető fenntartási hozzájárulás
 
Sírkő állításhoz, exhumáláshoz, nagyobb kertészeti munkákhoz, a temetőben vállalkozó által végzett egyéb munkálatokhoz temetőfenntartási hozzájárulást kell fizetni, melynek összege 10 000.- Ft alkalmanként. A temetőfenntartási hozzájárulást a temetőgondnoknál, illetve a plébánia irodában kapható csekken kell befizetni. A temetőgondnok a befizetést igazoló csekkszelvény bemutatásával ad engedélyt a vállalkozónak a munkálatok elvégzésére. A csekkszelvényen feltüntetésre kerül a parcella száma, ahol a munkálatok történnek. A plébánia iroda a csekkszelvény birtokában a vállalkozónak számlát állít ki.
 
 
Torbágy Római Katolikus Plébánia Képviselő-testülete

Miserend

 

Szombat: 18.00
Vasárnap:  8.45 

 

Gyerekmise:
Vasárnap 11.15


 
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Kurír
Katolikus Rádió
Mária Rádió
Vatikáni Rádió
Szentírás
Napi Evangélium