Temető

Temetői ügyintézés

      Temetői ügyintézés a plébánián:                  kedd           15.30-16.30 óráig                  szombat        8.30-  9.30 óráig                            Gyimóthy Kálmánné                                                                                               telefon   311 411 Tisztelt Gyászoló Hozzátartozó! A Torbágy Római Katolikus Plébánia nevében fogadja őszinte részvétünket szeretettHozzátartozója elhunyta miatt. Az alábbi rövid tájékoztatóval temetési ügyintézésétszeretnénk Önnek megkönnyíteni. Feltétlenül javasoljuk, hogy a temetéssel kapcsolatosügyintézést – a szükséges igazolások miatt – a Plébánia irodában kezdjék meg.A temetési ügyintézéshez kérjük hozzá magával:• a halotti anyakönyvi kivonatot,• a halottvizsgálati lapot,• a meglévő sírhely esetében az előző sírhelymegváltásról szóló számlát/igazolástTájékoztatjuk, hogy a torbágyi Római Katolikus Temető a Plébánia tulajdonában van, de a temető és a ravatalozó üzemeltetését – köztemető lévén – Biatorbágy Város Önkormányzata látja el. A ravatalozó épülete (halottasház hűtővel, ravatalozó helyiség) Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában van. A ravatalozó használatáért (a halott tárolása a hűtőkamrában, ravatalozó nyitás/zárás) az Önkormányzat díjat szed.A halott szállítás, koporsóba elhelyezés, sírásás, ravatalozás, a ravatalozó díszítése, stb.feladatait a Hozzátartozók által megbízott temetkezési vállalkozók intézik, és atevékenységük és árjegyzékük alapján számláznak a Hozzátartozóknak. A Torbágy Római Katolikus Plébániának nincs rálátása a temetkezési vállalkozók által végzett tevékenységekre, számlázásokra.A temetéssel kapcsolatosan a Plébánia Hivatalban a sírhely megváltási díj megfizetésétkérjük.A temetői ügyintézés során az ügyintéző Munkatárs a törvényi előírásoknak megfelelőenfelveszi a Nyilvántartó könyvbe a szükséges adatokat. Meghatározzák, kijelölik a sírhelyet. A hozzátartozó befizeti a sírhely megváltás összegét, melyről számlát kap. Ezt követően a megkapja a Befogadó Nyilatkozatot, valamint a Nyilvántartó könyv adott lapjának másolatát.Ezen okmányok bizonyítják, hogy rendben van a halott befogadása a temetőbe, és rendezve van a sírhely vásárlása. Az okmányokkal jelentkezhet a temetkezési vállalkozónál, akinél megrendelni kívánja a temetést.A sírhely kiválasztásánál a fontosabb szabályok a következők:Meglevő családi sírhelyre urnás temetés lehetséges, a sírhely megváltásának ténye a temetői nyilvántartásból általában egyértelműen igazolható. Megváltott sírhelyre koporsós temetés is lehetséges, ha oda még nem temettek senkit. Ha a sírhelyre korábban temetkeztek, a törvényi előírások szerint „rátemetés” akkor lehetséges, ha az utolsó koporsós temetés óta legalább 25 év telt el. Meglevő családi sírhelyek esetében a megváltási díj csak kiegészítése a már rendezett/kifizetett sírhely megváltásnak. Minden egyéb esetben új sírhelyet kell megváltani. Koporsós temetés esetén minimum 25,urnás temetés esetén minimum 10 évre. A megváltási díjakat az alábbiakban foglaltuk össze: Sírhely megváltás díjai: Egyes sírhely: 60.000.-Ft/25 év, 30.000.-Ft/10 évKettes sírhely: 120.000.-Ft/25 év, 60.000.-Ft/ 10 év,Urna sírhely 45.000.-Ft/25 év, 25.000.-Ft/10 év. Egyházközségi tagok részére (akik rendszeresen fizetnek egyház fenntartási hozzájárulást):Egyes sírhely: 33.000.-Ft/25 év, 15.000.-Ft/10 évKettes sírhely: 66.000.-Ft/25 év, 30.000.-Ft/ 10 évUrna sírhely: 24.000.-Ft/ 25 év, 10.000.-Ft/10 évTemetéshez használható helyek mérete (ez törvényi előírás) Egyes sírhely: 200 cm hosszú 100 cm szélesKettes sírhely: 200 cm hosszú 190 cm szélesUrna sírhely: 100 cm hosszú 70 cm szélesSírgödör mélysége koporsónál 200 cm, urnánál 50 cm. Ravatalozó használat A plébánia irodában kapott csekken tudja befizetni azt az összeget, melyet Biatorbágy Város Önkormányzata kér a ravatalozó használatáért. Az összeg tartalmazza a halottelhelyezésének díját a hűtőkamrában, valamint a ravatalozó helyiség igénybe vétele díját atemetésnél. Az egyházi szertartás díja Az egyházi szertartás díját a szertartást végző felekezet számára a szertartásmegrendelésekor a megrendelés helyén kell az illetékes felekezet díjszabása szerintmegfizetni.Felhívjuk szíves figyelmét a következőkre:A kegyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozó számlázhatja a ravatalozással kapcsolatosköltségeit, (virág díszítés, gyertyák, ravatalozó berendezése, takarítása stb.) de ez nemazonos az Önkormányzatnak csekken fizetendő ravatalozó használati díjjal. Temetőfenntartási hozzájárulást temetés esetén a vállalkozó nem számlázhat.Mivel a kegyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozó tevékenységére nincs rálátásunk, kérdés,számlázási problémák esetén kérjük, a temetkezési vállalkozóval vegyék fel a kapcsolatot.  Lejárt sírhely meghosszabítása A lejárt sírhelyek listáját – a vonatkozó temetői rendelkezések értelmében - a temetőben, és a templomi hirdető táblákra kifüggesztjük. A lejárt sírhelyet lehet 10 évre, vagy 25 évrehosszabítani. A temetői törvény előírása szerint a lejárt sírhelyek azonnal felszámolhatók. Az Egyházközség képviselő-testületének döntése azonban 2 év türelmi időt ad a sírhely meghosszabításásra. Ezt követően viszont a sírhelyet felszámoljuk, a sírkövet elszállíttatjuk.Ha a hozzátartozók nem kívánják a sírhelyet meghosszabbítani, lemondó nyilatkozatottehetnek a plébánián. Egyben a sírkőről is rendelkezni kell. Ha a sírkőről nem mond le ahozzátartozó, akkor annak lebontásáról és elszállításáról gondoskodnia kell. Sírkő felállítás Sírkövet csak megváltott sírhelyre lehet állítani, melyről a plébánián adunk igazolást. Asírköves csak az igazolás birtokában kezdheti meg a sírkő felállítását. Csak a sír méretének megfelelő nagyságú sírkövet lehet felállítani. A hatóságilag meghatározott méretek:Egyes sírhely: 200 cm hosszú 100 cm szélesKettes sírhely: 200 cm hosszú 190 cm szélesUrna sírhely: 100 cm hosszú 70 cm széles Temető fenntartási hozzájárulás Sírkő állításhoz, exhumáláshoz, nagyobb kertészeti munkákhoz, a temetőben vállalkozó által végzett egyéb munkálatokhoz temetőfenntartási hozzájárulást kell fizetni, melynek összege 10 000.- Ft alkalmanként. A temetőfenntartási hozzájárulást a temetőgondnoknál, illetve a plébánia irodában kapható csekken kell befizetni. A temetőgondnok a befizetést igazoló csekkszelvény bemutatásával ad engedélyt a vállalkozónak a munkálatok elvégzésére. A csekkszelvényen feltüntetésre kerül a parcella száma, ahol a munkálatok történnek. A plébánia iroda a csekkszelvény birtokában a vállalkozónak számlát állít ki.  Torbágy Római Katolikus Plébánia Képviselő-testülete 

Sírhely megváltási díjak

Egyes sírhely                            60.000 Ft/25 év
                                                     30.000 Ft/10 év
 
Kettes sírhely                        120.000 Ft/25 év
                                                     60.000 Ft/10 év
 
Urnasírhely                               45.000 Ft/25 év
                                                     25.000 Ft/10 év
 
Urnafülke                                  50.000 Ft/25 év
 
Urnasírbolt                              250.000 Ft/60 év
 
Sírbolt (2 koposó)                 300.000 Ft/60 év
              (4 koporsó)               500.000 Ft/60 év
              (6 koporsó)               700.000 Ft/60 év
 
 
Temető fenntartási hozzájárulás  9.500 Ft/temetés
                                                               9.500 Ft/nap (vállalkozók)
 
 

Tájékoztató a temetői ügyintézéssel kapcsolatban

 Tisztelt Gyászoló Hozzátartozó!

Miserend

 

Szombat: 18.00
Vasárnap:  8.45 

 

Gyerekmise:
Vasárnap 11.15


 
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Kurír
Katolikus Rádió
Mária Rádió
Vatikáni Rádió
Szentírás
Napi Evangélium