Vasárnaptól vasárnapig

Évközi 33.vasárnap

 2016. november 13. – Évközi 33. vasárnap

Évközi 31.vasárnap

 Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. 

Évközi 30.vasárnap

 Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van. 

Évközi 27.vasárnap

 2016. október 2. – Évközi 27. vasárnap

Évközi 24.vasárnap

 Abban az időben: A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük. 

Évközi 23.vasárnap

 Bölcs 9,13-19

Évközi 21. vasárnap

 Iz 66,18-21

Évközi 13.vasárnap

 1Kir 19,16b.19-21

Évközi 11.vasárnap

 2Sám 12,7-10.13

Pünkösdvasárnap

 ApCsel 2,1-11

Miserend

 

Szombat: 18.00
Vasárnap:  8.45 

 

Gyerekmise:
Vasárnap 11.15


 
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Kurír
Katolikus Rádió
Mária Rádió
Vatikáni Rádió
Szentírás
Napi Evangélium